xem tuổi xây nhà sửa nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2041 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2041 tức năm Tân Dậu, như vậy sẽ vào phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu Tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2040 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2039 tức năm Kỷ Mùi, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2038, gia chủ 21 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sát là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu Tuất 2018 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nam Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2037 tức năm Đinh Tỵ, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu

Xem tuổi làm nhà năm 2041 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Kim lâu: Năm 2041, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nam Mậu Tuất 2018 Năm dự kiến khởi công: 2041 – Tân Dậu

Xem tuổi làm nhà năm 2040 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2040, gia chủ 23 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tử là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nam Mậu Tuất 2018 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi