Nữ tuổi Mậu Tuất 2018 thì nên lấy chồng tuổi gì là tốt nhất?

– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.


Năm sinh của vợ: 2018
Năm âm lịch: Mậu Tuất
Ngũ hành:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu Tuất của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Tuất lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Nam tuổi Mậu tuất kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều công việc được thông suốt, tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi Đinh dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu may mắn thì cũng khá giả, tuy nhiên lúc ban đầu cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
Nam tuổi Bính thân kết hôn với nữ tuổi Mậu Tuất (Nam lớn hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, trải qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, ngày hâu sẽ ấm no.
Nam tuổi Ất mùi kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 3 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, có danh giá, có quý nhân phù trọ, bản thân hay có bệnh, tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Tuổi Mậu Tuất 2018 nên lấy chồng tuổi gì

Nam tuổi Giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tứ đạt đạo, đây là số vợ chồng lo tính nhiều công việc được thông suốt,vợ chồng ít vui vẻ, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên sống chung với nhau nên nhẫn nại, cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi Quý tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều việc đều được thông suốt, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo sẽ có cuộc sống ấm no.
Nam tuổi Nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất (Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai vợ chồng tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, nhưng cũng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt, tính tình hai vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nại, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
Nam tuổi Tân mão kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không thuận lợi, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, trải qua hạn mới dễ làm ăn, tính tình vợ chồng hòa hợp, ở với nhau nên cần năng ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi Canh dần kết hôn với nữ tuổi Mậu tuất(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau cũng khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, được nhiều người yêu mến, lo tính nhiều công việc được dễ dàng, tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
*Tuổi Mậu Tuất lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Kỷ Sửu kết hôn với nữ tuổi Mậu Tuất (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Tân Sửu kết hôn với nữ tuổi Mậu Tuất (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
*Tuổi Mậu Tuất nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi Mậu Tuất 2018 kỵ cưới chồng vào các năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi.
Nam tuổi Mậu Tuất 2018 kỵ vợ các năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi.
Những năm trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có đôi kết hôn vào những năm nói trên thì thường nảy sinh những việc buồn phiền và xung khắc hoặc phải chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Tuổi Mậu tuất trai hay gái sinh vào tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi Mậu tuất trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi Mậu Tuất 2018 sinh vào các tháng 4, 5, 7 và tháng 8 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi Mậu Tuất 2018 sinh vào các tháng 2, 3, 5, 6, 7 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Còn nếu sinh vào các tháng 6 và tháng 9 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.
*Bài viết trên đây là những thông tin cho bạn tham khảo để chọn một nửa đời mình, nhưng duyên số là do trời ban tặng cho chúng ta, nên cũng đừng vì nội dung chỉ ra ở trên đây mà đánh mất mối lương duyên mà do ông trời đã ban tặng cho bạn nhé. Nếu tình yêu đến từ hai phía và hai bạn có nỗ lực đủ lớn trong cuộc sống, biết lắng nghe và chia se, ăn ở hiền lành, thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *