Năm Sinh Con Hợp Tuổi Mậu Tuất

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Tuất 2018 và chồng 2017

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2017 Năm âm lịch: Đinh Dậu Niên mệnh:Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi) Năm sinh của mẹ: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Tuất 2018 và chồng 2016

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2016 Năm âm lịch: Bính Thân Niên mệnh:Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân núi) Năm sinh của mẹ: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Tuất 2018 và chồng 2015

Ngũ hành của mẹ không sinh không khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Tuất 2018 và chồng 2014

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tuất 2018 và vợ 2018

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Năm sinh của mẹ: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tuất 2018 và vợ 2017

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Năm sinh của mẹ: 2017 Năm âm lịch: Đinh Dậu Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tuất 2018 và vợ 2016

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Năm sinh của mẹ: 2016 Năm âm lịch: Bính Thân Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tuất 2018 và vợ 2015

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tuất 2018 và vợ 2014

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2018 Năm âm lịch: Mậu Tuất Niên mệnh:Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Năm sinh của mẹ: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong