Tử Vi Nam Mậu Tuất

Tử vi trọn đời trọn đời cho nam tuổi Mậu Tuất 2018

Từ 46 đến 50 tuổi:Khoảng thời gian này bạn nên bình tĩnh tinh thần, có nhiều sự xích mích xảy ra cho cuộc sống của bạn, nên cẩn thận trong việc giao dịch hay những việc làm ăn. Tất cả mọi việc gì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào việc.

Xem chi tiết tử vi 2018 cho nam tuổi Mậu Tuất 2018

Năm nay, Sao hạn không tốt, Cung Mệnh lại có Bệnh phù, Hung thần, sức khỏe bất an, cẩn thận phòng tai nạn, nên quan tâm phòng các bệnh lây nhiễm qua đường ăn uống và các bệnh thời khí. MẬU TUẤT 1 TUỔI – DƯƠNG NAM Sanh từ 18-2-2018 đến 7-2-2019 Tướng tinh: Con