xem tuổi xây nhà năm 2039

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2039 tức năm Kỷ Mùi, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi