xem tuổi làm nhà năm 2041

Xem tuổi làm nhà năm 2041 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2041 tức năm Tân Dậu, như vậy sẽ vào phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu Tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2041 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Kim lâu: Năm 2041, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu tử. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nam Mậu Tuất 2018 Năm dự kiến khởi công: 2041 – Tân Dậu