xem tuổi làm nhà năm 2039 cho nam tuổi mậu tuất

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi