xem tuổi làm nhà 2038

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2038, gia chủ 21 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Địa sát là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nữ Mậu Tuất 2018 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi