vận mệnh nam mạng tuổi tuất năm Mậu Tuất 2018

Xem chi tiết tử vi 2018 cho nam tuổi Mậu Tuất 2018

Năm nay, Sao hạn không tốt, Cung Mệnh lại có Bệnh phù, Hung thần, sức khỏe bất an, cẩn thận phòng tai nạn, nên quan tâm phòng các bệnh lây nhiễm qua đường ăn uống và các bệnh thời khí. MẬU TUẤT 1 TUỔI – DƯƠNG NAM Sanh từ 18-2-2018 đến 7-2-2019 Tướng tinh: Con