tra tuổi làm nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 2018 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi nam Mậu Tuất 2018, cần tránh các năm tam tai: Thân, Dậu, Tuất. Năm dự kiến xây nhà là năm 2037 tức năm Đinh Tỵ, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2018 Năm sinh âm lịch: nam Mậu